Poništene 22 diplome koje je izdao fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Poništene 22 diplome koje je izdao fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Rektor Univerziteta u Kragujevcu Nenad Filipović izjavio je da je ta visokoobrazovna institucija poništila 22 diplome koje je izdao Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu medicinskim sestrama iz Hrvatske.

Filipović je rekao da se u postupku kontrole nalaze još 22 diplome FMN izdate za iste studije, kao i 15 diploma doktora nauka sa Kosova i iz Severne Makedonije, za koja se sumnja da su stečene na nelegalan način na različitim fakultetima Univerziteta Kragujevac.

„Diplome su poništene medicinskim sestrama koje su nastavu pohađale u Puli, na studijskom programu Evropskog centar za mir i razvoj (ECPD), koji nije bio registrovan ni u Hrvatskoj ni kod nas. Hrvatska je zbog toga zabranila izvođenje nastave, a deo studenata upisao je treću godinu na FMN u Kragujevcu, bez ikakve nostrifikcije i potvrde o položenim ispitima“, objasnio je Filipović.

Rektor je rekao ECPD nema ni dozvolu za rad ni akreditaciju za izvođenje studijskih programa u Srbiji, zbog čega su diplome poništene.

Za Univerzitet u Kragujevcu zakoniti i legalni su samo akreditovani studijski programi realizovani po zakonima Srbije, rekao je Filipović i najavio da će nakon izvršene provere preostalih diploma izdatih medcinskim sestrama iz Hrvatske, one biti obaveštene o poništavanju, a celokupna dokumentacija će biti predata MUP Srbije.


Share Tweet Send
0 Komentara
Učitavanje...